Pavel Michalik


režie, kamera, střih
Tvůrce dokumentárních filmů. Vystudoval Školu audiovizuální tvorby pod vedením prof. Adlera a prof. Myslíka. Absolvoval filmem Češi! z prostředí fotbalových fanoušků. Film získal řadu ocenění na českých i zahraničních amatérských festivalech. Po odmlce, během které se připravoval na svou pedagogickou činnost, natočil dokument z prostředí horolezců Tatranské kročeje, který opět obdržel řadu cen na českých amatérských festivalech a zúčastnil se i mezinárodních horolezeckých filmových festivalů. Věnuje se i tvorbě korporátních reklamních a propagačních videí. Na VŠE v Praze vyučuje základy tvorby audiovizuálních děl. Ponikelské obcování s Thálií je jeho prvním středometrážním filmem.


Tomáš Hájek


odborný poradce
Ochotník tělem i duší. Vystudoval ČVUT, ve svém volném čase se věnuje výzkumu spolkové historie a speciálně divadla v Poniklé, zabývá se oživením Krkonošského nářečí, pro které spoluzaložil Kabinet kerkonošské slovesnosti. V současnosti je starostou obce Poniklá.

Soňa Anna-Marie Fišerová


produkční podpora
Iniciátor projektu. Žena tisíce profesí. Vystudovala ČVUT, věnuje se grafice, fotografii, poezii, dětem, ručním pracím, zahradě, slepicím, ovcím, včelám, a při tom buduje ve svém rekonstruovaném domě divadelní a filmový sálek. V současnosti je nezaměstnanou nezávislou grafičkou.