O filmu

Středometrážní dokumentární film zobrazuje historii a současný stav vesnického divadla v obci Poniklá a zasazuje jej do širšího kontextu divadelní činnosti v podkrkonoší. Kraj má velmi bohatou divadelní tradici a i v současnosti zde najdeme množství divadelních spolků. Prvním impulsem k natáčení byla oslava 145 let trvání ponikelského divadla, kterou v obci provázela řada představení a kulturních akcí. Na tu navazovalo natáčení rozhovorů s pamětníky i současnými divadelními nadšenci, jakož i záznamy probíhajících repríz divadelních inscenací. Poměrně rozsáhlá potom byla práce s archivním materiálem, který má divadelní spolek k dispozici v nebývalé šíři. Vzhledem k tomu, že divadlo se prolíná skrze celý vesnický život, naráželi jsme během natáčení i na některé do té doby neznámé skutečnosti (komunikace majitele vyhořelého sálu s KSČ, poněkud nejasný vznik požáru sálu). Zvláštní kapitolou jsou pak animované sekvence, které byly původně zhotoveny pro přednášky o divadelní historii vsi. Nicméně věrně a s příslušně stylizovanou naivitou vyjadřují ranné období vzniku divadla a použití jejich části přináší do filmu závan prvních ochotnických pokusů. Film vznikal v letech 2009–2011.